Gebiedsontwikkeling

Herstructureringen die stuiten op verzet van omwonenden, projecten die maar niet van de grond willen komen en waar partijen uiteindelijk eindeloos aan het procederen slaan. De horrorverhalen over gebiedsontwikkeling zijn alom bekend.

Het kan ook anders.

Karel van Berk, oprichter en eigenaar van ‘t Zeel, heeft in de loop der jaren alle kanten van gebiedsontwikkeling vertegenwoordigd en kent de rol van architect, gebiedsmanager, adviseur, bestuurder enopdrachtgever van binnenuit.

Bij ‘t Zeel gaat het altijd om de eindgebruiker; ieder mens wil een omgeving die eigen is. Met dat als uitgangspunt, schakelt ‘t Zeel met en tussen partijen om te komen tot een waardevaste en waardevolle realisatie.

Karel van Berk is expert gebiedsontwikkelaar, in staat om complexe vraagstukken volledig te doorgronden en tot een succesvol resultaat te leiden.

Commitment

‘t Zeel staat voor commitment; persoonlijke aandacht en betrokkenheid en drive om uw project tot een succes te maken.

Betrouwbare ramingen

‘t Zeel staat ook voor betrouwbare scenario’s en ramingen, zodat u van begin tot eind volledig inzicht hebt in de financiële positie. Geen onverwachte tegenvallers, maar accurate exploitaties.

Oog voor alle belangen

‘t Zeel hecht buitengewoon veel waarde aan het zien en onderkennen van de belangen van alle betrokken partijen. Hierdoor stuiten projecten op minder weerstand en ontstaat er zelfs gemeenschapszin, hetgeen een dragende factor kan zijn voor een succesvolle ontwikkeling.

Wat betekent dit voor u als opdrachtgever?

– Zekerheid dat uw project succesvol wordt afgerond

– Altijd helder zicht op de financiële positie

– Minimale kans op bezwaarprocedures en weerstand, maar een gezamenlijk gedragen project

– Tempo

Succesfactoren

De jarenlange ervaring die Karel van Berk heeft in gebiedsontwikkeling heeft uitgemond in het definiëren van succesfactoren voor waardevaste en breed gedragen gebiedsontwikkeling. Deze factoren zijn:

- Samenspraak vooraf ipv inspraak achteraf

Het lezen en analyseren van de locatie

Oog voor het waardeplafond

Een heldere en breed gedragen visie

Belangen zien van alle partijen

Tempo

Meer hierover vindt u als u op bovenstaande links klikt.